Likwidacja szkody powypadkowej, to wszystkie czynności, które należy wykonać, aby otrzymać odszkodowanie. Proces ten posiada odpowiednie procedury, z którymi możemy się zapoznać w każdym z towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wypłacie czy też odmowie wypłaty odszkodowania podejmuje likwidator szkody.

Każda likwidacja szkody polega na zrekompensowaniu strat w uszkodzonym pojeździe.

Nasze biuro zapewnia kompleksową obsługę związaną z uzyskaniem odszkodowania wypadkowego. Pomaga uporać się z całą biurokracją wymaganą do uzyskania odszkodowania oraz dokładną wyceną wartości wyrządzonej szkody.

Zakres naszych usług to min.:

  • oceny i analizy
  • określanie przyczyn wypadków i kolizji drogowych
  • szczegółowa analiza wydarzeń drogowych
  • badanie możliwości uniknięcia kolizji
  • ustalenie prędkości w chwili wypadku
  • badanie zakresu zniszczeń pojazdu biorących udział w wypadku lub kolizji

W zależności od rodzaju szkody masz do 3 lub do 10 lat na uzyskanie odszkodowania.

Zapraszamy do naszych biur w Krakowie oraz Kazimierzy Wielkiej.