Litrażowanie  pojazdów wraz z ustaleniem normy zużycia paliwa, to usługa skierowana przede wszystkim do podmiotów gospodarczych posiadających floty maszyn budowlanych, bazy transportowe oraz parki maszynowe.

Testy wykonywane są metodą bezpośredniego zużycia paliwa w warunkach eksploatacyjnych, a także na podstawie parametrów zawartych w dokumentacji technicznej przy użyciu metod laboratoryjnych. Wykonanie rzetelnych badań wymaga specjalistycznej wiedzy, oraz przeprowadzenia pomiarów przy uwzględnieniu różnych trybów pracy (np. maksymalny ładunek, włączona klimatyzacja, lub inne parametry w zależności od specyfikacji badania).

Zapraszamy do naszych biur w Krakowie oraz Kazimierzy Wielkiej.